LLO-eXperience

Stappen in je leven, een Leven Lang Ontwikkelen onder één muisklik 

Afslag Toezicht houden

LLO-eXperience is een project van LLO-eXperience BV en is opgezet door experts op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen. Ze hebben veel kennis over (meet)standaarden, het waarderen van vaardigheden en de arbeidsmarkt. Het doel van dit project is om een plek te creëren waar iedereen die zich verder wil ontwikkelen gemakkelijk terecht kan. Ze richten zich op iedereen, want leven zonder leren is vrijwel onmogelijk, maar vooral op mensen met werkervaring die hun vaardigheden nog niet erkend zien. Door te voldoen aan branche-, beroeps- en onderwijsstandaarden, kun je een Ervaringscertificaat behalen, wat aantoont dat je over de jaren heen waardevolle vaardigheden hebt opgebouwd.

LLO-eXperience BV beheert en ondersteunt het LLO-eXperience platform en maakt afspraken met gecertificeerde aanbieders. Deze aanbieders hebben kennis en expertise op verschillende gebieden van de arbeidsmarkt. Ze weten hoe ze de branche- en meetstandaarden moeten toepassen en hebben kennis over leren, ontwikkelen, certificeren en diplomeren.
De Stichting Examenkamer houdt toezicht op LLO-eXperience.