LLO-eXperience

Stappen in je leven, een Leven Lang Ontwikkelen onder één muisklik 

Wie wij zijn.

Wij geloven dat veranderen de enige constante factor is in het leven en aanpassing en ontwikkeling de enige oplossingen om te overleven. Dat mogelijk maken is de levensvervulling van de mensen van LLO-eXperience. 

Wij hebben de overtuiging dat iedereen, niemand uitgesloten, recht heeft op (zelf)ontplooiing. Wij staan voor een inclusieve samenleving die ervoor zorgt dat iedereen gelijkwaardige kansen en mogelijkheden heeft om maximaal deel te nemen aan alle aspecten van het leven.  Gelijkheid door ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde rechten, kansen en toegang tot faciliteiten heeft; we streven naar gelijke behandeling en gelijke kansen voor iedereen. Elk individu heeft het recht om volledig deel te nemen aan de samenleving, ongeacht ras, etniciteit, geslacht, seksuele geaardheid, religie, leeftijd, beperkingen of andere kenmerken. Wij willen sociale cohesie en een gevoel van gemeenschap bevorderen. Dat zorgt ervoor dat ieder lid van de samenleving zich gewaardeerd en betrokken voelt. De onderlinge relaties en het begrip tussen verschillende groepen worden versterkt door een breed scala aan perspectieven, vaardigheden en talenten te omarmen. Zo bevorderen we innovatie en creativiteit. Het stimuleert diverse denkwijzen en benaderingen, wat kan leiden economische groei en welvaart
Inclusie heeft een positieve invloed op het persoonlijk welzijn van individuen. Wanneer mensen zich geaccepteerd, gerespecteerd en betrokken voelen, ervaren ze een gevoel van eigenwaarde en verbondenheid. Dit draagt bij aan hun geestelijke gezondheid, welzijn en algemene levenskwaliteit.
Ons streven naar inclusie is een continu proces dat betrokkenheid en inzet van alle leden van de samenleving vereist. LLO-eXperience zet haar energie en instrumenten in om dat te bevorderen.

Onze initiatiefnemers:
Frank Goossens heeft vele projecten gedaan met als inhoud mensen en wat zij kennen en kunnen (en wat hen beweegt) en bedrijven, functies en het werk dat moet gebeuren bij elkaar brengen. De optimale match geeft het individu kracht en versterkt het bedrijf.

Jaap Jan Brouwer is een ervaren Managing Partner met een bewezen geschiedenis van werken in de gezondheids-, wellness- en fitnessindustrie. Sterk in ondernemerschap, professional bekwaam in Coaching, Organisatieontwikkeling, Interim Management, Nederlands en Management typeren hem.

Kees van Oosterhout leeft voor het tot ontwikkeling brengen van mensen vanuit de ambitie van die mensen. 'Het verlangen naar de eindeloze zee' helpen creëren is daarbij zijn grootste motivator. Dan gaat het meestal vanzelf en hoef je 'alleen maar' te faciliteren. Daarop richt hij zijn activiteiten. Kees is ervan overtuigd dat er mooie dingen opbloeien die ver boven individuele ambities uitstijgen als mensen die in hun kracht zitten en hun persoonlijke ambities najagen vanuit de drijfveer maatschappelijk van betekenis te willen zijn in aanraking komen met andere mensen of organisaties met diezelfde drijfveer. 

Rob Cuperus stelt vragen: 'Haal jij alles uit je mensen? Heb je het gevoel dat er meer in zit dan dat je mensen nu presteren? Meer productie? Betere producten? Meer en sneller vernieuwen? Lagere kosten?'. Rob helpt ondernemers, teams en teamleiders met het behalen van meer en beter resultaat. Met een eenvoudige methode en door kennis en vaardigheden van mensen optimaal in te zetten leer ik mensen om duurzaam beter te presteren.